ارکان دوسالانه

رئیس شورای سیاستگذاری: هادی مظفری؛ مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شورای سیاستگذاری: محمود بخشی، نرگس حریریان، ندا رضوی‌پور، بیژن غنچه‌پور، ملک دادیار گروسیان، محمود محرومی، کامبیز موسوی‌اقدم

شورای انتخاب: نازگل انصاری‌نیا، ندا رضوی‌پور، نرگس حریریان، شهرزاد چنگلوایی، سهراب محبی، کامبیز موسوی اقدم، بیژن غنچه‌پور

دبیر دوسالانه: محمود بخشی